*
KÖZÖSSÉGEK
  JÁNOSHALM  SZENT   ANNA   RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KÖZÖSSÉGEi  
 
 
  Máltai Szeretet Szolgálat
Jánoshalmi Csoportja
Feladata:  A hit védelme és a szegények szolgálata.   www.maltai.hu    

Martinek Erzsébet  
  *        
  Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége (KÉSZ)
Keresztény kultúra, és hitélet elősegítése. Csizovszki László  
  *      
  Szent József Kör Imakör a családokért férfiaknak.
Plébániai körüli munkákban segítés.
Ozorák László  
  *        
  Szent Mónika Társulat Édesanyák imacsoportja a családokért. Pethőné Zoltánné Borika  
  *        
  Biblia Kör Közösen olvassuk a Szentírást, beszélgetünk róla. Szilágyi József  
  *        
  Ifjusági hittan A fiatalok emberi és keresztény fejlődésének a segítése. Tamás Sándor  
  *        
  Rózsafüzér Társulat A Rózsafüzér mindennapos imádkozása. Ozorák Lászlóné  
  *        
  Focolare Lelkiségi Mozgalom Keresztények közösségben a közösségért, az evangélium mindennapi megélése. Malustyik Béla  
  *        
  Házas csoport A házasság és a család keresztény megélésének a segítése. Varga Ferenc  
  *        
  Utca apostolok A plébániai rászorulók szociális helyzetének a javítása. Czellerné Ádám Mária  
  *        
  Ministránsok Köre A liturgiában való szolgálat Menyhárt Sándor  
 
 
*